SandboxVN icon

SandboxVN

1.1.0

CDS application for SMEs

App Information

Version
Update
May 15, 2024
Category
Installs
1+
App Description
Ứng dụng cho phép người dùng:
- Quản lý các lịch hẹn của khách hàng đến cửa hàng của mình.
- Quản lý chấm công nhân viên của cửa hàng
Read more