Radacar - Giám sát định vị GPS icon

Radacar - Giám sát định vị GPS

0.2

Radacar - Hệ thống giám sát định vị thiết bị qua GPS

App Information

Version
Update
May 04, 2021
Developer
Category
Google Play ID
Installs
1,000+

App Names

App Description
Radacar - Hệ thống giám sát định vị thiết bị qua GPS:
- Giám sát định vị GPS thời gian thực
- Giám sát hành vi lái xe
- Báo cáo, tổng hợp chi tiết (lộ trình, sự kiện, hành trình, dừng đỗ, tốc độ, biểu đồ...)
- Giới hạn khu vực quản lý
- Cảnh báo tốc độ, thông báo thông tin tới lái xe
- Quản lý thiết bị, tài khoản
- Xuất report qua email, excel...
Read more